Relationsproblem

Vi är alla beroende av relationer. Det är i förhållande till andra som vi skapar en bild av oss själva. Relationerna påverkas också av våra minnen och värderinger. Ibland uppstår problem i relationen. Det kan handla om otrohet i en parrelation, ett avbrott i kontakten mellan förälder och barn, någon som överger och lämnar en annan osv.

Problemen kan upplevas som så stora att man behöver hjälp av någon utomstående. I relationer som betyder mycket för oss är det ofta svårt att se för båda parter hur de påverkar varandra. Vi vill både höra till och urskilja oss ifrån. När något börjar gå snett kan det hända att man blir rädd och då gör saker för att försvara sig som inte fungerar så bra i situationen.

I en gestaltterapi undersöker vi om det du visar och gör stämmer överens med det du säger. Vi utforskar hur du upplever situationen just nu och vad som är viktigt för dig för att sedan komma fram till hur du vill ha det i fortsättningen. Genom en ökad medvetenhet om hur du gör blir det lättare att välja och att arbeta på en förändring om det är vad du vill.