Samtal med mig

Det är i dialog och samtal med andra som vi kan utvecklas och känna oss i balans. Ofta fungerar vardagen bra. Men ibland kan vi känna oss energilösa eller behöva ha någon att bolla idéer och tankar med. Då kan man ha nytta av att dialogen sker i en mer strukturerad samtalsform och med någon som är lite fristående.

Ett samtal kan vara motiverande, stödjande, rådgivande och mycket annat. Skillnaden mot en terapi är att en samtalsserie ofta är kortare och att vi inte går in lika djupt i frågorna som kommer upp. Jag ser till att det blir en tydlig skillnad mellan samtal och terapi. Jag bidrar med min erfarenhet som chef och projektledare i offentlig förvaltning. Som internationell förhandlare har jag mött många olika kulturer och synsätt. Med tre barn som passerat tonåren har jag även erfarenhet av att vara förälder.

Samtalen kan vi ha både på min mottagning eller på din arbetsplats. Ibland kan det räcka med några gånger, ibland behöver vi ses 10 gånger eller fler. Vi börjar alltid de individuella samtalen med ett första introduktionssamtal innan vi bestämmer hur vi vill fortsätta. Du kan höra med din arbetsgivare om de erbjuder samtal som en form av friskvård.

Det finns även möjlighet att delta i en serie utvecklande samtal i grupp. Varje träff har ett tema. Gruppens storlek är 4-8 personer. Antalet är begränsat för att vi alla ska ha möjlighet att delta aktivt i samtalet.

Utvecklande samtal

Under 8 kvällar samtalar vi om teman som påverkar dig. Vi kommer att utforska relationens betydelse, vad det innebär att mötas, hur man kan öka sin närvaro, att sätta gränser mm. Samtalen sker i en mindre grupp med möjlighet till personlig utveckling. När: Hör av dig för info om nästa start. Var: Götgatan 59, nära Medborgarplatsen. Kostnad: 2 000 kr, eller 1 250 kr för 4 gånger. För intresseanmälan och frågor: maila ulrika@gestaltterapistockholm.se

Är du arbetsgivare?

Jag kan erbjuda era medarbetare samtal, enskilt eller i grupp. Kanske står ni inför en omorganisation och nerdragningar. I sådana situationer sprids förstås oro bland personalen. Då är det särskilt viktigt att erbjuda samtal. Kontakta mig så kan vi lägga upp ett program som passar.